PVV Groningen (Provincie)

Fractie

Ontmoet de fractieleden

Column

Lees ze allemaal

Moties

Lees de ingediende moties

Media

PVV Groningen in de media

Statenvragen

Vragen aan het college

Spreekteksten

Lees de spreekteksten na

Nieuwsartikelen

TER-APEL , ASIELDORP in het mooie Westerwolde

TER APELSinds November 1995 is er in Ter Apel een verwijder-AZC gevestigd, die in 2010 is veranderd in het grootste aanmeld en vertrek centrum van Nederland. Waar men begon met een capaciteit van 300 plaatsen in 1996, zijn er nu maar liefst 2000 opvangplaatsen.

Lees meer

Gastcolumn: Baantjescarrousel

Gastcolumn: Baantjescarrousel

Er wordt in de noordelijke regio een luchtkasteel gebouwd, één met een sterk fundament voor het politiek geëngageerde netwerk, maar een kaartenhuis voor de samenleving. Bestuurders in deze regio gaan voor andere belangen dan die van de samenleving, namelijk voor hun eigen privileges. Wie denkt dat hij of zij in deze regio, met een goed CV, veel ervaring en/of een universitaire opleiding, verzekerd is van een baan, komt slechts bedrogen uit. En dat komt niet doordat er geen werk is.

Lees meer

Van het gas af? Niet voor mij !!! - Gastcolumn

Groningen van het gas af column Fenna

Groningen, de stad die in Nederland het eerst van het gas af wil. Als het aan de politiek ligt. Overal om mij heen worden huurwoningen en flats gerenoveerd en van het gas gehaald. Verscheidene bewoners van deze huizen die voorheen enthousiast waren, hebben nu enorme spijt, zeker nadat zij de eindafrekening van gas en licht hebben gekregen.

Lees meer

Overlijden Willie Dille

De PVV Groningen heeft met grote verslagenheid kennis genomen van het bericht, dat PVV-collega Willie Dille is overleden. 
Willie heeft een grote inbreng gehad bij de totstandkoming van de fractie in Groningen. 
PVV Groningen wenst de familie en nabestaanden heel veel sterkte bij de verwerking van dit grote gemis en het immense verdriet. 

Namens PVV Groningen, 

Ton van Kesteren
Dennis Ram

Lees meer