Potverteren en het baggerbeleid

currency 163476 960 720Woensdag 22 maart 2017 stond de financiële toezichtbrief van de minister van Binnenlandse Zaken op de agenda van Provinciale Staten. Hieronder volgt de bijdrage van Ronald Kaatee aan dit motiedebat:


Voorzitter, de toezichtsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken was voor de fractie van de PVV aanleiding om in de commissievergadering het College te wijzen op het gevaar dat het beeld zou kunnen ontstaan dat dit College aan het potverteren is.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

De financiële reserves dalen immers in een ongekend tempo van 808 miljoen euro in 2017 naar 450 miljoen euro in 2020 oftewel met 44,25%. Nu kun je natuurlijk redeneren dat in 2020 niemand meer een cent voor de euro geeft, maar ik geloof niet dat dat de positie van dit College is.

Onze fractie heeft aangegeven dat het toch wel een beetje vreemd is, als je jaarlijks bijna 100 miljoen euro uit de spaarpotten lostrekt, dat dan toch het risico bestaat dat de infrastructuur – de wegen en de vaarwegen – er niet pico bello bijligt. Qua investeringen in het beheer, de vernieuwing en de verbetering van de wegen bungelt onze provincie anno 2017 – halverwege de zittingsperiode van dit College dus – helemaal onderaan het lijstje met de 12 provincies.

De gedeputeerde maakte in diezelfde commissievergadering duidelijk dat hij van mening was dat de PVV bezig was om een beeld te creëren dat werkelijk nergens op sloeg. Het College was immers bezig om geheel volgens plan allerlei potjes te verteren die juist gecreëerd waren door spaarzamere voorgaande Colleges om door het huidige College in een ongekend tempo verteerd te worden.

Voorzitter, als de Provincie ook na 2020 door zou gaan om in het huidige tempo de potjes te blijven verteren, dan ziet de fractie van de PVV het er nog van komen, dat nog voordat de aarde is gesmolten – en zoals we allemaal weten gaat dat snel – een armlastige Provincie Groningen bij de hopelijk nog steeds zelfstandige gemeente Haren aanklopt om wat geld te lenen om het baggerbeleid van de Provincie te financieren. Samen met de VVD zeggen wij: voorkom die situatie nu en neem om te beginnen gewoon de aanbeveling van het ministerie van Binnenlandse Zaken over om zowel in de begroting voor 2018 als in de meerjarenraming voor 2019-2021 structurele dekkingsmiddelen op te nemen voor het baggeronderhoud in onze mooie provincie.

 

Ronald Kaatee
Statenlid PVV Groningen

Ronald

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Interview Zwarte Piet van Kesteren OOGTV

piet

Save