'Plat-rechts' Elsevier opent mislukte aanval op-'dom rechts'

fileIn het laatste nummer van Elsevier (van 17/24/31 december 2016 – 3 weken voor de prijs van één, ja, je krijgt wel waar voor je geld bij Elsevier, vooral als je een abonnement hebt!) gaat de doorgaans toch wel bedachtzame columnist Gerry van der List helemaal los tegen de ‘armen van geest’ en dan vooral tegen het ‘dom-rechtse type’ Joost Niemöller.

Na gememoreerd te hebben hoe beschaafd hij zelf wel niet is (‘Mijn enige claim to fame tot nu toe is een stukje lang geleden in de Volkskrant dat ophef veroorzaakte.’) richt hij zijn vizier op de journalist van de Groene Amsterdammer die ooit in een grijs verleden een pagina had uitgetrokken om zijn ‘geestelijke tekortkomingen’ te belichten. Deze journalist van de Groene Amsterdammer was, u raadt het al, niemand minder dan onze Joost. Die had een pagina voor Gerry van der List uitgetrokken naar aanleiding zijn wat hij nu zijn ‘enige claim to fame’ noemt: de column ‘Een Amsterdamse orgie’ in de Volkskrant van 14-08-1998 waarin hij zijn afschuw uitsprak over ‘de genotzucht en de platheid in het homopretpark dat Amsterdam tijdens de Gay Games was.

Dat weinigen een verband leggen tussen het oprukken van een decadente, hedonistische cultuur waarin het schaamteloos achterna lopen van je geslachtsorgaan het hoogste goed is, en de kinderporno uit Zandvoort. (...) Maar dat wil geenszins zeggen dat het vertoon tijdens de Gay Games als een culturele verrijking gezien moet worden. Vanuit het oogpunt van de beschaving valt het alleen maar toe te juichen dat de homo’s, na hun Amsterdamse orgie van sperma, het publieke domein weer overlaten aan de burgerij en zich terugtrekken in hun darkrooms, waar ze zich anoniem en ongestoord kunnen overgeven aan hun troosteloze liefhebberijen. Opgeruimd staat netjes.’ Het Openbaar Ministerie vond het nodig hier nader onderzoek naar te doen en de hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Broertjes, meende dat Van der List met zijn column ‘op de rand van het aanvaardbare’ had gebalanceerd. En Joost had dus de ‘geestelijke tekortkomingen’ van Van der List belicht. Nou, en ruim 18 jaar later zal Joost dat dus moeten bezuren! Hetgeen op zich natuurlijk al op een enorme geestelijke tekortkoming wijst.

Maar goed, ik dwaal een beetje af, Gerry van der List richt zijn vizier dus op onze ‘dom-rechtse’ Joost. Om te beginnen vindt hij het “grappig (...) dat de opvattingen van Joost Niemöller sterk veranderd zijn. Hij noemt zich een ‘nieuwe realist’ en gaat tekeer tegen de politieke correctheid waarvan hij vroeger een uitgesproken vertegenwoordiger was.” Nu moet ik bekennen dat ik Joost al wel een kleine twee decennia volg, maar nooit de Groene Amsterdammer heb gelezen. Wel HP/De Tijd. Daar heb ik hem leren kennen als iemand met een zeer realistische kijk op de wereld. Wat mij betreft een oude realist dus. En hoe erg is het, gegeven het zich steeds verder ontvouwende multiculturele drama en de bewuste desinformatie daarover door de mainstream media, om de wurgende politieke correctheid aan de kaak te stellen? Als echte journalist die de machthebbers kritisch hoort te volgen?

Nee, dan schrijft de heer Van der List liever zijn brave columns voor het liberale open-grenzen-blaadje Elsevier waar de abonnees net zo hard weglopen als dat de Joden Europa uitvluchten (de oplage is in tien jaar bijna gehalveerd van 150.000 naar 80.000). Waar hij op 2 augustus 2014 in zijn column ‘Een vrolijk vertoon van Hollands glorie’ overigens over die andere ‘orgie van sperma’, de Gay Pride, schrijft: ‘Daarom mogen we blij zijn met de Gay Pride, die laat zien waar Nederland voor staat. Met de botentocht door de Amsterdamse grachten als dikke middelvinger richting benepen geesten.‘ Lekker consistent Gerry!

Hij wil vervolgens nog wel toegeven dat politieke correctheid geen ‘product is van de verbeelding’, maar: “Toch lijkt de geestelijk bedwelmende invloed van de ‘linkse kerk’ te worden overdreven. Het AD en De Telegraaf zijn de grootste kranten, Elsevier – evenmin een progressief bolwerk – is verreweg het grootste opinieweekblad. Bij de praatprogramma’s van de publieke omroep, weet ik als oud-redacteur van Buitenhof, hebben ze juist graag debatten en zijn ze dol op dissidente geluiden. Een priester als Antoine Bodar wordt als een godsgeschenk ervaren, omdat hij welsprekend een orthodoxe visie uitdraagt. Tamelijk rechtse figuren als Jort Kelder zijn zelfs niet van de (staats)televisie weg te slaan. Bovendien zijn ook nog eens WNL en PowNed toegelaten tot het publieke bestel om de diversiteit te vergroten. Dat deze omroepen onnozele programma’s maken, valt de ‘linkse kerk’ natuurlijk niet aan te rekenen. Intussen verhardt de stemming. Zeker in de gruwelijke wereld van Twitter neemt het geklaag van dom-rechtse types als Niemöller onwezenlijke proporties aan.

De polarisatie bereikte een hoogtepunt, en een inhoudelijk dieptepunt, in de discussie over Zwarte Piet. De bewuste verbleking van het knechtje van Sinterklaas als beleefde multiculturele handreiking naar een vaak gediscrimineerde minderheidsgroep werd afgeschilderd als culturele capitulatie en einde van de civilisatie. De PVV speelt in dit wilde geraas een kwalijke rol. Geert Wilders en zijn makkers gooien steeds olie op het vuur met wilde tweets over ‘gevaarlijke gekken’ zonder in de media eens een fatsoenlijk debat aan te gaan met andersdenkenden. Dat is laf. In deze periode met haar ‘vrede op aarde’-sfeer is de verleiding extra groot de hoop uit te spreken op een tikje meer beschaving bij de armen van geest in het uiten van hun ongenoegen.”

Voor wat betreft de betekenis van de strijd rond Zwarte Piet zou ik de heer Van der List willen vragen om eens wat rond te neuzen in zijn eigen Elsevier. Dan kan de man waarvan je nooit het idee krijgt dat zijn doorgaans messcherp geformuleerde opinies te koop zijn, Syp Wynia, hem misschien duidelijk maken waar het hier om gaat: “Het is een heilloze weg. Als minderheden met medewerking van de overheid hun zienswijze kunnen opleggen op basis van hoe ze iets ‘ervaren’, is het einde van de beschaving nabij. Als iedereen die zich tekortgedaan of gekwetst voelt puur op grond van die geestesgesteldheid met behulp van de overheid de vrijheid van anderen kan beperken, is de vrijheid voorbij. Het is fijn als leden van minderheden in zo veel mogelijk vrijheid kunnen doen en laten wat ze willen, zij het graag zonder anderen daarbij in hun vrijheid en hun welvaren te beperken.

De ommezwaai die het kabinet in de Zwarte Pietkwestie maakt, schuurt daarmee. Dat is brisant, omdat het ook raakt aan wat D66-senator Paul Schnabel in 2009 als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau omschreef als: ‘Uiteindelijk gaat het om een simpele vraag: wie is de baas hier?’ Dat raakt weer aan die ander vraag: wie moet er eigenlijk integreren? Moet wie er al was zich aanpassen aan de (relatief) recente binnenkomer, die ook nog eens een getalsmatig bescheiden minderheid vertegenwoordigt? Er is, hoe vervelend ook, helaas geen enkele reden om zomaar wat laconiek te zijn over de inrichting van het Sinterklaasfeest.” (Elsevier, 12-11-2016)

En dan over die vurige wens van onze staatsomroep om dissidente geluiden een podium te bieden. We hadden in Nederland deze eeuw maar één echte, wetenschappelijk onderlegde, deskundige inzake de islam. Dat was natuurlijk Hans Jansen. Die zeer welsprekend kon uitleggen waar de islam voor staat en waar je vooral op moet letten. Ik vroeg hem een aantal jaren geleden waarom we hem nooit meer op televisie zagen, terwijl allerlei islamitische groeperingen zich zogezegd nogal op de voorgrond aan het dringen waren. Had hij daar soms geen zin meer in, of geen tijd meer voor? Nee, daar lag het niet aan. Sinds zijn getuigenis in het eerste proces Wilders, werd hij domweg niet meer gevraagd.

Ten slotte kan ik het natuurlijk niet nalaten om over ‘Bovendien zijn ook nog eens WNL en PowNed toegelaten tot het publieke bestel om de diversiteit te vergroten.’ even smakelijk te lachen. Nee Gerry, deze Telegraaf-klonen zijn niet in de markt gezet om de diversiteit in Hilversum te vergroten, maar om the real thing, de Populistische Omroep Nederland, buiten de deur te houden en het publiek met inderdaad onnozele programma’s in slaap te sussen. De Telegraaf was er destijds op uit om Pim Fortuyn kapot te maken en probeert al tien jaar Wilders een dolk in de rug te steken. Is er alleen maar om voor het establishment de rechterflank af te dekken. Wat zou het mooi zijn als een nieuw kabinet zou besluiten om de zendtijd te verdelen op basis van omroepverkiezingen (als er dan zo nodig toch nog iets als een publieke omroep van onze belastingcenten in stand gehouden moet worden), maar dit terzijde.

Ik hoor natuurlijk ook bij ‘dom-rechts’, net als kennelijk Syp Wynia (zie boven bij Zwarte Piet) en vooral Joost Niemöller – die is pas echt dom (maar ook rechts?). En u, lezer, u bent vast ook heel dom-rechts. Zou wel leuk zijn als Gerry van der List niet alleen maar etiketten plakt, maar het ook nog een beetje zou onderbouwen. Anders lijkt het wel of hier, naast Joost Niemöller, een hele bevolkingsgroep op onnodig grievende wijze doelbewust en gepland wordt gediskwalificeerd, Je zou je zo maar beledigd en gediscrimineerd kunnen voelen.

Ronald Kaatee - Statenlid PVV Groningen

04 RONALD WEBSITE

Interview Zwarte Piet van Kesteren OOGTV

piet

Save