Persbericht - Nederlaag voor de Democratie

earthquake 1665892Coalitiepartijen blokkeren samen met de PvdA debat in PS over niet uitvoeren motie tiltmeters

Op 9 november 2016 namen Provinciale Staten een motie aan waarin het College van GS werd gevraagd er zorg voor te dragen dat er op uitgebreide schaal tiltmeters in de provincie Groningen worden geplaatst en de rekening hiervoor neer te leggen bij de NAM of het Rijk. Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de commissie Bestuur, Veiligheid en FinanciĆ«n op 24 mei werd duidelijk dat het College meent te kunnen volstaan met een onder hoede van de Nationaal Coƶrdinator Groningen (NCG) uitgevoerd onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van tiltmeters. 

Een onderzoek dat geen recht doet aan de motie waarin om plaatsing van tiltmeters wordt gevraagd. Een onderzoek bovendien dat op 18 december 2015 in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 al is aangekondigd en daarmee per definitie geen gevolg kan zijn van het aannemen van de motie op 9 november 2016.

Tiltmeters worden in de hele wereld gebruikt (behalve dus in aardbevingsprovincie Groningen). De Technische commissie bodembeweging heeft de meerwaarde van tiltmeters allang onderschreven. Tiltmeters meten hoogfrequent met 100 tot 400 keer per seconde en op 1/25.000ste graad nauwkeurig en registreren telkens weer, beving na beving, hoe op den duur huizen van positie veranderen. Tiltmeters kunnen daarmee ook een sluimerende opbouw van schade inzichtelijk maken, lang voor deze met het oog waarneembaar is - ook in het buitengebied. Ze zouden de NAM en het Rijk vele tientallen of zelfs honderden miljoenen euro's kunnen kosten. Tiltmeters worden door een Gronings bedrijf gemaakt.

Voor het herstel van vertrouwen van de inwoners zou het cruciaal zijn om tot plaatsing van deze meters over te gaan. Had het College op 9 november 2016 duidelijk gemaakt de motie niet uit te voeren, dan hadden we op zoek kunnen gaan naar alternatieven. Het feit dat het College heeft toegezegd de motie uit te voeren, maar het ondertussen niet doet, is ongekend schadelijk voor het mogelijke herstel van vertrouwen van onze inwoners in de overheid. Dat de coalitiepartijen samen met de PvdA een debat over deze kwestie hebben geblokkeerd is een dieptepunt in de Groningse parlementaire geschiedenis.

Interview Zwarte Piet van Kesteren OOGTV

piet

Save