Persbericht - Staat de Nationaal Coördinator Groningen boven de Wet?

IMG 1642

Statenlid Ronald Kaatee van de PVV Groningen heeft de NCG op 1 december 2016 via een Wob-verzoek gevraagd om inzage te geven in de correspondentie tussen de NCG en de NAM en tussen de NCG en het ministerie van Economische Zaken, vanaf 1 juni 2015 tot het moment van aanvraag. Op 8 januari 2017 is de door de NCG gevraagde nadere precisering van het Wob-verzoek geleverd door het noemen van de volgende bestuurlijke aangelegenheden:

Save

winningsniveaus; uitkoopregelingen; versterkingsoperaties; schadeherstel; compensatiemaatregelen waaronder de waardevermeerderingsregeling; meetinstrumenten waaronder tiltmeters; contourenkaarten, Centrum Veilig Wonen; (instellen en bevoegdheden van) Nationaal Coördinator Groningen; veiligheid; leveringszekerheid; Groninger Forum; omgang met de Groninger Bodembeweging; Groninger Gasberaad; Dialoogtafel.

Hoewel de NCG heeft aangegeven de PVV Groningen ‘zo goed mogelijk van dienst (te) willen zijn bij de behandeling van het WOB-verzoek’ en hoewel op 27 februari tijdens een mondeling overleg is toegezegd dat voor een aantal bestuurlijke aangelegenheden op korte termijn informatie beschikbaar zou komen, heeft de PVV Groningen tot op heden voor geen enkele van de genoemde bestuurlijke aangelegenheden ook maar enig stuk van de NCG mogen ontvangen. Ook het stellen van een deadline op 24 april heeft niet mogen baten. Er zijn inmiddels bijna vijf maanden verstreken sinds het indienen van het Wob-verzoek.

Nu herstel en schadevergoedingen maar moeizaam van de grond komen, het wantrouwen jegens de overheid in Groningen alleen nog maar is gegroeid en van diverse zijden (Partij voor het Noorden, Groninger Bodembeweging, gemeenteraad Ten Boer) het vertrouwen in de NCG is opgezegd dan wel ter discussie gesteld, rijst de vraag of deze NCG wel de juiste figuur is om het probleem van het ‘gestolde wantrouwen’ (dixit minister Kamp) op te lossen. Waarbij nu ook nog de vraag komt waarom de NCG bijna 5 maanden na indiening van het Wob-verzoek nog geen snippertje van de gevraagde informatie heeft geleverd.

Statenfractie PVV Groningen

Ronald Kaatee

Ronald

Save

Save

Interview Zwarte Piet van Kesteren OOGTV

piet

Save