Gesoebat!

WILDERSKREWERDDe PVV geeft geen gehoor aan debatten als onderwerpen en uitslag van het debat voorspelbaar zijn. Een dergelijk ‘geregisseerd’ debat zoals het noordelijk lijsttrekkersdebat gaat in de regel niet over massa-immigratie uit islamitische landen, over islamisering, verarming en verpaupering van ons land. In een ‘geregisseerd’ politiek correct debat wordt immigratie besproken als het ‘opvangen van vervolgde vluchtelingen’, en spreekt men bij voorkeur over ‘geslaagde’ nieuwkomers als een verrijking van ons land. Dat onze identiteit, onze vrijheid, onze veiligheid en onze welvaart worden bedreigd door de wurggreep van de EU waarin ons land zich bevindt en door de invasie van islamitische bezetters die ons islam en sharia opdringen wordt ontkend en mag zeker niet hardop in een politiek correct debat worden gezegd.

Politici en zeker ook tegendraadse burgers die dat voortdurend onder de aandacht brengen worden persoonlijk verketterd waardoor er van een echt debat geen sprake meer is. Het gaat 9 van de 10 keer over de zegeningen van een multiculturele samenleving en over de internationale solidariteit. Men heeft het consequent over Europa in plaats van over de EU (onze tegenstanders willen doen geloven dat wij iets tegen Europa zouden hebben, maar dat is natuurlijk onzin, wij zijn erg voor Europa en trots op Europa en juist daarom moeten we zo snel mogelijk van de EU af, want daarmee gaat Europa rechtstreeks de afgrond in), over het belang van een Verenigd Europa en men kijkt consequent weg van de realiteit, van de kwalijke gevolgen van de massa-immigratie en de EU voor ons land en de noodzaak om weer baas te worden in eigen huis en uit de EU en de euro te stappen.

Bij de gaswinning en de aardbevingen gaat het niet 100% over schadeherstel of schadeloosstelling voor gedupeerden, maar vooral over schijnveiligheid (aardverschuivingen gaan namelijk door, ook als de gasproductie op nul zou staan) en de noodzaak van zwaar gesubsidieerde duurzame energie als vervanging van het aardgasgebruik (wind, zon en biobased energy die nog geen 2% van die energiebehoefte zal kunnen vervangen). Alle politieke partijen buitelen over elkaar heen om de Groningers wijs te maken hoeveel men voor hen betekent, terwijl men op hypocriete wijze een foute duurzaamheidsagenda door probeert te drukken over de rug van gedupeerde Groningers. De PVV heeft als enige partij concrete voorstellen gedaan in de TK waardoor de gaswinning aanzienlijk kon worden teruggeschroefd en gedupeerde Groningers schadeloos konden worden gesteld (LNG, uitkoopregeling, omkering bewijslast, tiltmeting, loslaten contourenkaart, stoppen met de geldverspilling aan een bureaucratisch schade-afhandelingsapparaat maar overgaan tot snelle schade-afhandeling, een Deltaplan/Marshallplan).

Een debat wordt met de aanwezigheid van de heer Wilders opeens geen debat meer dat op de inhoud wordt gevoerd, maar een debat dat verandert in een podium voor politiek correcte politici en journalisten van de mainstream media die zich afzetten tegen een gezamenlijke ‘vijand’ namelijk tegen de persoon Geert Wilders. Vergelijk het met de persoon Trump, de democratisch verkozen president van de VS, die dag in dag uit in mainstream media, door politici en door politiek correcte deugmensen wordt verketterd en zwart wordt gemaakt.

Het noordelijk lijsttrekkersdebat dat werd uitgezonden en geleid door resp. een eenzijdig gepolitiseerde omroep en aanverwante journalisten was een bevestiging van het feit dat PVV standpunten beter naar voren komen zonder de aanwezigheid van de heer Wilders. Bij afwezigheid van de heer Wilders worden veel PVV standpunten door de aanwezige politici overgenomen, terwijl er met modder wordt gegooid naar de heer Wilders als hij wel aanwezig is.

De PVV richt zich daarom ook meer op debatten die er echt toe doen, debatten die worden uitgezonden door objectieve media en dat zijn vooralsnog de internet media. Internet media worden massaal gevolgd omdat internet media de burger breed informeren waar de voorspelbare eenzijdig gepolitiseerde en propagandistische mainstream media dat nalaten. Dus niet het weglopen van PVV is aan de orde maar het bewandelen van wegen om PVV standpunten objectief en op integere wijze voor het voetlicht te krijgen. En dan moet je als Wilders/PVV helaas keuzes maken. In elk geval heeft het afhaken van de heer Wilders bij het noordelijk lijstrekkersdebat niets te maken met desinteresse voor het Noorden. Geert Wilders en PVV Kamerleden hebben het Noorden heel vaak bezocht en met Groningers gesproken, maar aan die bezoeken werd geen/nauwelijks aandacht aan geschonken door de mainstream media. Het afhaken van Geert Wilders voor het noordelijk lijsttrekkersdebat heeft er in elk geval mede toe geleid dat PvdA’er CdK van Drenthe, de heer Tichelaar als initiator en organisator van dit debat werd afgehaald omdat hij de deelnemers en de onderwerpen zelf wilde bepalen. Een bevestiging van het feit dat dit zelfs RTV Noord te ver ging.

Ton van Kesteren
Fractievoorzitter PVV Groningen

Ton

Interview Zwarte Piet van Kesteren OOGTV

piet

Save