Gastcolumn - Atlantis van het noorden, oftewel: u kunt er in zakken

Onlangs waren wij met een kleine delegatie op bezoek bij een Groningse heer. Hij had alle partijen uitgenodigd, maar alleen PVV Groningen gaf er gehoor aan. Dat is op zich al een schande, want de politiek is er immers voor het volk, en niet andersom. Er zijn kennelijk partijen die zich graag profileren met hun mooie ideeën, daar ook voor betaald worden, maar niet thuis geven wanneer de burger een probleem komt melden.

Maar dat terzijde. Het probleem nummer 1 in Groningen mag bekend worden verondersteld: de gaswinning. Terwijl de NAM en de aandeelhouders rijk worden, storten de huizen van de Groningers in. In Texas is iedereen die op een bodemschat zit allang miljonair, maar ja, dat is hier in Groningen wel even anders.
Probleem 2 is minder bekend, maar ook minstens zo belangrijk. Groningen ligt grotendeels onder zeeniveau. Maar wie is er eigenlijk van op de hoogte, dat Groningen 100x meer risico loopt op overstromingen dan de Randstad en dat daar nauwelijks aandacht en geld voor is? Tot nu toe is en wordt 97% van de aardgasbaten besteed aan de Randstad, en slechts een miezerige 2% aan de drie noordelijke provincies. Na ons de zondvloed zo wordt er in Den Haag gedacht en die houding gaat ten koste van met name de veiligheid voor de burgers in de provincie Groningen.
Het probleem waar deze Groninger mee kwam had daar mee te maken. Niet alleen had hij last van bevingen, maar ook van het water. Groningen is een waterrijke provincie met veel kanalen en waterlopen. Het probleem was dan ook niet zozeer dat het water enorm stijgt vanwege de zogenaamde ‘global warming’, maar wel dat men die waterlopen ‘uit de hand laat lopen’. Oftewel men doet er nauwelijks iets aan, want onderhoud mag namelijk niets kosten. Ook in dit geval laat men de burger, letterlijk, verzuipen.

Onze regering laat de burger en met name de Groninger voortdurend in de steek. Deze heer vertelde dat de beschoeiing van de kade dusdanig slecht was, dat (mede door de bevingen)zijn huis langzamerhand richting plomp migreerde. Wat ook niet bijdraagt aan de oplossing van het probleem is dat de zogenaamde trekstangen waarmee de kade vast behoort te zitten, zijn beschadigd, en dat er basaltbrokken zijn gestort waardoor er niet meer gebaggerd kan worden waardoor het water nauwelijks nog weg kan stromen.

De bewoners zien dan ook dat hun woningen zich langzamerhand richting het water bewegen. Het halve dorp trilt en schudt geleidelijk de plomp in en niemand bekommert zich hierom.

Zo woon je dan in het Atlantis van het Noorden, geteisterd door aardbevingen en overstromingen, alleen de vulkaanuitbarstingen ontbreken nog. Het zijn echter geen natuurrampen die al deze ellende voor Groningers veroorzaken, maar een van de grootste rampen van de afgelopen jaren, namelijk ‘De Haagse Kliek’.


Bedankt regering Rutte! Moge u er ook in zakken, te beginnen op 15 maart!

Interview Zwarte Piet van Kesteren OOGTV

piet

Save