Nederland weer van ons

PVV spreekt in bij het Rondetafelgesprek Pekela.

pekela

Op woensdag 7 oktober vond er een rondetafelgesprek plaats in het gemeentehuis van Pekela omtrent de relatie tussen het autochtone deel en het allochtone (AZC-ers) deel van de Pekelder bevolking. Tijdens het rondetafelgesprek heeft onze fractievertegenwoordiger Reinder Blaauw het volgende betoog gehouden

“Beste aanwezigen, Mijn naam is Reinder Blaauw, eenentwintig jaar oud en mag mijzelf inmiddels zeventien jaar Pekelder noemen. Ik ben actief voor de Partij voor de Vrijheid in Groningen, maar ik zit hier vooral als bezorgde burger van het prachtige Pekela."

PVV wil opheldering taboe rechtsbijstandsverzekering Groningers

7-10-2015

De PVV vindt het onbegrijpelijk dat Groningers een rechtsbijstandsverzekering onthouden wordt vanwege het enkele feit dat ze in een aardbevingsgebied wonen. PVV Kamerlid Reinette Klever: 'Als Groningers volgens de verzekeraars kennelijk in een brandend huis wonen dat niet verzekerd kan worden, is de overheid de pyromaan en moet zij met een oplossing komen. Ik roep de minister daarom op om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze rechtsongelijkheid en ervoor te zorgen dat iedere burger een fatsoenlijke rechtsbijstandsverzekering kan afsluiten'.
De PVV heeft Kamervragen aan de minister van Economische Zaken gesteld.

Volledige openbaarheid metingen aardgaswinning

De PVV heeft gepleit voor volledige openbaarheid van alle meetgegevens omtrent de aardgaswinning. 

De volgende motie is door alle partijen in de Groningse Provinciale Staten gesteund behalve de VVD.

PVV

Titel motie : Volledige openbaarheid metingen aardgaswinning
Datum PS : 23-9-2015
Onderwerp : metingen aardgaswinning

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat;
- gaswinning leidt tot aardbevingen en onveiligheid van de burger;
- het Ministerie van Economische Zaken, SodM, KNMI, EBN, NAM, Shell, ExxonMobil, en GasTerra geen volledige informatie geven over de mijnbouwactiviteiten en gaswinning in de Groningse ondergrond.

Overwegende dat;
- het meten door de NAM wordt georganiseerd en geregistreerd en daarmee de slager is, die zijn eigen vlees keurt,
- zonder de volledige gegevens onafhankelijke onderzoekers geen objectief onderzoek kunnen doen naar de gevolgen van de mijnbouwactiviteiten,
- de meetgegevens die op de NAM-site staan volstrekt onbruikbaar zijn voor berekeningen door derden.

Van mening dat;
- de belangen van burgers en bedrijven vanwege de veiligheid zwaarder dienen te wegen dan bedrijfsbelangen van de NAM en andere betrokken bedrijven.
- dat alle data, meetgegevens en informatie omtrent de mijnbouwactiviteiten openbaar moeten worden gemaakt.

Verzoeken het college;
- bij de Tweede Kamer, de Nationaal Coördinator, het Ministerie van Economische Zaken, de SodM, KNMI, EBN, NAM, Shell, ExxonMobil, GasTerra aan te dringen op het openbaar maken van alle data, meetgegevens en informatie omtrent de mijnbouwactiviteiten in de provincie Groningen.

En gaan over tot de orde van de dag!

Dennis Ram, Partij voor de Vrijheid
Be Zwiers, Partij voor het Noorden
Bram Schmaal, Groninger Belang
Ankie Voerman, Partij voor de Dieren

Godzijdank is de wereld niet van iedereen

'Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen' - deze poëtische maar onzinnige tekst van de Nederlandse popgroep The Scene lijkt het motto van heel 'fatsoenlijk' Nederland als het over vluchtelingen gaat. De heer Wallage verwoordde het in zijn tijd als burgemeester van Groningen aldus: 'Wie zijn wij om een eerstgeboorterecht uit te oefenen, hoezo is Nederland voor zijn inwoners?

PVV heeft een reëel perspectief op immigrantenprobleem.

Ton van Kesteren van de PVV vindt de manifestatie wel pure partijpolitiek. ”De SP is de meest hypocriete partij die ik ken. Er moet een miljardenstromen naar vluchtelingen gaan, en dan zeuren dat er beknibbeld wordt op de zorg. De PVV is een veel reële partij. We zullen voor ons gerechtvaardigde standpunt blijven knokken en op lange termijn gelijk krijgen. Dat heeft niets te maken met vluchtelingenhaat of iets dergelijks. We moeten vluchtelingen gewoon perspectief kunnen bieden als we ze opnemen, en dat kunnen we niet.”

Tekenen voor GeenPeil bij PVV Groningen op jaarmarkt Pekela

geenPeil

PVV Groningen steunt de handtekeningactie van GeenPeil voor een EU-referendum tegen de EU overheersing. Zaterdag 12 september gaat de partij de straat op tijdens de jaarmarkt in Pekela om steunverklaringen te verzamelen. “Democratie krijg je niet cadeau, maar moet je met hand en tand verdedigen”, aldus fractievoorzitter Ton van Kesteren. Aanleiding voor de actie is het associatieverdrag tussen de EU en de Oekraïne. Met dat verdrag spreken beiden af dat de EU de Oekraïne politiek en financieel zal steunen en de Oekraïne op haar beurt de Europese normen invoert.

Geen variant bij N33 is de beste variant!

WindmolenMartinitoren

Onze bijdrage over windturbines in de commissievergadering Ruimte van 2 september j.l.

Voorzitter, een discussie over varianten. Uiteraard gaat de PVV voor haar eigen variant zoals ik deze gisteren via de mail met iedereen heb gedeeld. Geen variant is de beste variant. Ook is die visie onder de aandacht van de media gebracht omdat PVV Groningen hoopt dat niet alleen u maar ook alle burgers in deze provincie daar kennis van kunnen nemen. Te meer omdat er voor de burgers heel veel ellende en leed in het verschiet ligt als er daadwerkelijk windturbines worden geplaatst in bewoond gebied.

TEKEN HIER VOOR HET REFERENDUM ONLINE!

Maak een vuist tegen de EU!

Klik direct hier om de aanvraag van het referdum te ondertekenen!

De website GeenPeil wil een referendum aanvragen over het associatieverdrag dat de EU opstelt met de Oekraïne. Dit associatieverdrag kost heel veel geld en maakt de EU nog machtiger. Daarom een referendum.

Er zijn 300.000 handtekeningen nodig. GeenPeil heeft een manier bedacht om dit online te regelen. Binnen een paar minuten klaar!

eu

Van Nationale Misdaadmeter naar Groninger boerenerf.

 inbraak

Enige tijd geleden presenteerde AvroTros in het programma De Nationale Misdaadmeter de uitkomst van een onderzoek naar de veiligste gemeente van Nederland.
De onveiligste gemeente in ons land is Amsterdam, de veiligste gemeente het Groningse Zuidhorn.
De burgemeester van Zuidhorn stond te glimmen van trots. De nationale misdaadmeter is inderdaad de haringtest of de oliebollentest van woninginbraken, overvallen en straatroven.

Al een aantal jaren weet men te melden, dat de criminaliteit afneemt. Toch neemt het gevoel van onveiligheid bij de burger toe.

Ligt dat aan de burger?

Coördinerende heren die miljarden beheren en alles in goede banen leiden

Dagobert Alders

De Ministerraad heeft op 1 mei ingestemd met de benoeming van de heer Alders, lid van de PvdA, als Nationaal Coördinator Groningen. De heer Alders krijgt als taak om Groningen veiliger en leefbaarder te maken en het vertrouwen onder de bewoners te herstellen. Hij wordt vanaf 1 juni dit jaar daarbij ondersteund door een nieuw te vormen Overheidsdienst Groningen, waar circa 100 medewerkers komen te werken (in Groningen en in Den Haag).

In memoriam Hans Jansen

hans-jansen

Adieu Hans

Geschreven door Martin Bosma (TK lid PVV) op 12 mei 2015

Het verscheiden van professor dr. Johannes Juliaan Gijsbert Jansen is niet zozeer een verlies. Het is een ramp.
Twee weken en vier dagen geleden stond ik op het station van Zwolle met professor Hans. Het was middernacht. Het was ijskoud. Om ons heen opgeschoten pubers, dronken uitgaanspubliek, een enkele zwerver. Ik at een patatje mayonaise. De professor een broodje kroket.
We bespraken onregelmatige Hebreeuwse werkwoorden, de functie van de letters ayien en de allef in het jiddisch, de speeltuin zich noemende "Europees parlement" en de Nederlandse politiek. Op de herdenking van de Armeense genocide hadden we zojuist het Aramese Onze Vader gehoord met daarin de zinsnede 'jitkadash shemo', wat als twee druppels water lijkt op het Hebreeuws, het heiligen van Gods naam. Die overeenkomst vonden we prachtig.

Statenvragen financiële risico's Aanpak Ring Zuid

Datum: vrijdag 8 mei 2015

Onderwerp: Schriftelijke vragen van de PVV fractie aan de het
College van GS Groningen over de financiële risico's Aanpak Ring Zuid

Geacht college,

Het ziet er niet goed uit voor bouwbedrijf Ballast Nedam. De bouwer heeft eind april bekend gemaakt dat het de presentatie van de jaarcijfers opnieuw uitstelt. Ballast Nedam heeft financiële problemen die onder andere voortkomen uit het verlieslijdende project van de verbreding van de A15. Op 5 mei viel in een artikel in het Dagblad van het Noorden (*) te lezen dat naast Ballast Nedam ook het moederbedrijf van bouwpartner Strukton, Oranjewoud NV, genoodzaakt is de publicatie van zijn jaarverslag uit te stellen.

Pim Fortuyn (19 februari 1948 - 6 mei 2002)

pim-fortuyn-tv

Vandaag herdenken wij dat 13 jaar geleden politicus Pim Fortuyn werd vermoord. Een daad die nooit mag worden vergeten. Die wij ook nooit kunnen vergeten. Pim Fortuyn was onze spreekbuis en uitlaatklep en durfde te zeggen wat velen dachten. Hij is er om vermoord. In 2004 werd Theo van Gogh om dezelfde reden vermoord. En vandaag de dag moet Geert Wilders dag en nacht worden beveiligd om te voorkomen dat hem hetzelfde zal overkomen. Ondanks deze verschrikkelijke feiten mag de vrijheid van meningsuiting nooit worden opgegeven!

Rust zacht Hans.

HansJansen n

PVV Groningen is zeer bedroefd. Onze gewaardeerde collega Hans Jansen (Europees Parlement PVV) is overleden. Hans was regelmatig in Groningen. We zullen hem missen! Rust zacht Hans. Wij wensen zijn dierbaren heel veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies! Op de foto Hans Jansen tijdens één van zijn bezoeken aan de Statenfractie van de PVV in Groningen.

image

nieuwsbrief

Download hier ons Subsidieonderzoek

balk

PVV Boekhandel

Marked_for_death