Nederland weer van ons

Het zal de politiek een zorg zijn!

Vorige week werd bekend dat in Katwijk asielzoekers mogen wonen in een verpleeghuis om te worden opgeleid als verpleger/verzorger met baangarantie. En dat terwijl steeds meer ouderen uit verzorgingshuizen en verpleeghuizen worden geweerd, en duizenden Nederlandse verzorgenden onlangs hun baan hebben verloren.

WOISTJAWELJAA - EXTRA

'CEAUSESCU' MOMENTEN

Door een verkeerde instelling is de nieuwsbrief van week 3 per abuis niet verzonden. Deze ontvangt u nu als extraatje. Onze excuses voor het ongemak!

In 1989 keerde het Roemeense volk zich plotseling en -voor dictator Nicolae Ceauşescu en zijn communistische medestanders- geheel onverwacht, tegen het beleid van list, bedrog en onderdrukking. Deze heerser en zijn gevolg, leefden in weelde, en hadden geen boodschap aan het volk dat steeds meer moest afzien.

Over doofpotten, beerputten en bodemloze putten

In de Provinciale Staten van Groningen wordt flink gedebatteerd over de veiligheid van de Groningers in het aardgaswingebied. Het terugdraaien van de aardgasproductie en het afdwingen bij de minister van een snelle en adequate schadeafhandeling voor met name de complexe schadegevallen zouden daarbij prioriteit moeten hebben. Helaas voerde het afdwingen bij de minister van de zogenaamde ‘waardevermeerderingsregeling’ van 4.000 euro voor elke gedupeerde echter de boventoon, terwijl gedupeerden met complexe schade nog steeds op een fatsoenlijke schadeafhandeling of een uitkoopregeling moeten wachten.

WOISTJAWELJAA - WEEK 53

PVV Groningen

De propaganda-molen draait op volle toeren

Slechts 13% van de Nederlanders vindt dat we meer ‘vluchtelingen’ op moeten nemen. Als we de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en de PvdA mogen geloven dan is er groot draagvlak onder de bevolking van Nederland om per jaar maar liefst 200.000 nieuwkomers op te nemen. Dat betekent dus 200.000 nieuwkomers per jaar (elk jaar zoveel inwoners als de stad Groningen) x € 36.000,- = 7,2 miljard euro per jaar. En inclusief gezinshereniging is dat maar liefst 15-20 miljard euro per jaar. Geld waarvoor de Nederlandse burger generaties lang krom zal moeten liggen. Terecht wordt de NPO dan ook de Nederlandse Propaganda Omroep genoemd omdat het Nederlandse volk consequent wordt voorgelogen en geïndoctrineerd.

Save

Save

WOISTJAWELJAA - WEEK 52

PVV Groningen

Kiezen of delen

Geert Wilders (PVV) is verkozen tot politicus van het jaar 2015. Steeds meer mensen begrijpen dat we met de realistische standpunten van de Partij voor de Vrijheid ons land kunnen redden uit de klauwen van de EU en de asielindustrie die er in toenemende mate voor zorgen dat ons land verder verarmt en verpaupert. Geert Wilders noemde de belangrijkste motie die is ingediend in 2015 dan ook de motie waarin de regering wordt gevraagd om de-islamisering tot doelstelling van beleid te maken omdat islamisering een bedreiging is voor onze vrijheid, veiligheid, democratie en rechtstaat. Helaas kreeg deze motie onvoldoende steun in het ‘wegkijkende’ parlement.

Hypocrisie van de politiek correcte elite in Nederland

Onlangs werd Geert Wilders door politiek correct Nederland en mainstream media gesommeerd om afstand te nemen van gewelddadig protest tegen de komst van AZC's. Geert Wilders reageerde met de opmerking dat men wat hem betreft 'de rambam' kon krijgen omdat bij herhaling door Wilders (PVV) is verklaard dat de enige optie 'verzet zonder geweld' is.

WOISTJAWELJAA - WEEK 51

Buiten de orde blijkt niet in orde

Tijdens de Statenvergadering van afgelopen woensdag (16 december jl.) werden betoog en moties over de Aanpak Zuidelijke Ring door de voorzitter buiten de orde geplaatst. Het ‘breedtedebat’ over de Aanpak Zuidelijke Ring moest van de voorzitter namelijk beperkt blijven tot de ‘veiligheid’. Er mocht met geen woord worden gesproken over de financiële onveiligheid van een project met forse overschrijdingen van het budget en rampzalige financiële gevolgen voor de provincie, over een project met grote consequenties voor de veilige woon- en leefomgeving van omwonenden, en over veiliger aanpassingen dan wel alternatieven, omdat dit vooraf niet zou zijn afgesproken.

WOISTJAWELJAA - WEEK 50

PVV Groningen

De ‘P’ van Propaganda

De politiek in de provincie Groningen blijft - tegen beter weten in- geloven in windmolens als een belangrijke optie voor het verminderen van de aardgaswinning. Ook de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is van groene en linkse signatuur want de NPO maakt de kijkers wijs dat windenergie een alternatief is voor fossiele brandstoffen. Voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, Henk Hagoort, geeft zelfs toe dat de NPO niet objectief is want hij geeft ruiterlijk toe dat de NPO de politiek wil beïnvloeden. Het wordt eens tijd dat de groene religie van de linkse politiek en de NPO plaats gaat maken voor gezond verstand.

Save

Bezwaren ACZ's gemeenten

Opvang asielzoekers in de Provincie Groningen

Geachte Gemeenteraad,

Onlangs zijn er aanzienlijke aantallen asielzoekers opgevangen in het kader van crisisopvang. Momenteel vinden er gesprekken plaats tussen overheden en het COA om meerdere plekken voor noodopvang in onze provincie te realiseren. Minister van Binnenlandse zaken de heer Plasterk heeft de provincie een brief gestuurd waarin hij de Rijksheer van de provincie Groningen (CdK Max van den Berg) verzoekt om in overleg met uw gemeente te zoeken naar geschikte plekken voor deze noodopvang.

Te Laat

De politiek is te laat. Dat was de boodschap van Folkert Buiter aan de politiek tijdens een bijeenkomst "Meten is weten" te Middelstum. Hij presenteerde daar zijn Boek "Te Laat" een thriller tegen de achtergrond van de Groningse gaswinning.

In 2004 heeft Ingrid Mortiers een voorstel gedaan in de Provinciale Staten om onderzoeken te starten naar de mijnbouwactiviteiten in de Groningse ondergrond. Provinciale Staten hebben toen de historische vergissing begaan om dit verzoek af te wijzen. En nu zijn we te laat.

Ingezonden brief

Valse profeten met valse beloften.

Het CDA acht zich na 3 jaren oppositie weer klaar om te regeren, zo stelt Buma. Op het congres van zijn partij op zaterdag 7 november 2015 zegt hij dat Nederland een plicht heeft om vluchtelingen op te vangen, maar wijst tevens op de verantwoordelijkheid van de vluchteling om als het veilig is weer bij te dragen aan de opbouw van het eigen land. Het CDA roept daarom iets over een ontheemdenstatus, een verblijfsvergunning voor zo lang het conflict in het thuisland duurt. Kunnen we hieruit opmaken dat het CDA begint bij te draaien?

Nee, zeg ik u. Hoedt u voor valse profeten en Farizeeërs. Want intussen blijkt bij de inspreeksessie op het congres dat door de leden van het CDA een linkser verhaal wordt gebracht over de vluchtelingen dan Buma voor ogen had. Dat is wel vaker het geval bij de christendemocraten, de leden zijn meestal linkser dan de kiezers, en in dit geval zijn zij ook linkser dan Buma.

We weten allemaal vast nog wel over de “dissidenten” die door hun gedraai in Rutte 1 er voor zorgden dat de PVV het “meest rechtse kabinet ooit (“om je vingers bij af te likken”), niet meer kon gedogen. Buma kreeg dan ook het grootste applaus op het meest recente congres, waar hij nog eens herhaalde dat er onder zijn leiding niet meer met de PVV geregeerd wordt.

Buma zegt begrip te hebben voor landen die hun grenzen sluiten, al vindt hij niet dat dat soort maatregelen navolging verdienen. De leider van de christendemocraten zegt dat er ook een grens is aan de opvang, en dat die bijna bereikt is. Waar die grens ligt, geeft hij echter niet aan. Het CDA laat dus de grenzen gewoon open, en kletst verder een beetje in de marge.

Intussen biedt de Gemeente ‘Hof van Twente’ haar excuses aan, omdat een bus vol asielzoekers de nacht door moest brengen in een sporthal. Net alsof het een georganiseerde reis van toeristen betreft, waar eigenlijk het halal-diner had moeten klaarstaan om daarna in de gereedstaande gezinswoning te kunnen trekken en de overkomst van de rest van de familie te regelen. Ze hadden natuurlijk in de Julianakazerne te Den Haag kunnen zitten, maar dat was voor de VVD onbespreekbaar. Fractievoorzitter Martin Wörsdörfer meldde dat begin deze maand op een Facebookpagina van wijkbewoners. Deze leegstaande “prachtlocatie” in de chique Haagse wijk Benoordenhout blijft voorlopig onbenut. Of het er mee te maken heeft dat ook premier Rutte daar woont, laten wij maar in het midden...

Dit is dus het pamperbeleid wat het CDA voor ogen staat. Het beleid van opper-Farizeeër Buma. De heer Buma verkondigt niet met de PVV te willen regeren zolang hij de partij nog leidt. Er zal echter maar maar één oplossing mogelijk zijn en dat is het sluiten van de grenzen en het nemen van adequate maatregelen. Dat is een kwestie van tijd, met of zonder de PVV. Hoe eerder hoe beter uiteraard en dat zal mogelijk worden met een andere voorzitter van het CDA, die de snelle omslag in Nederland zonder “linkse dissidenten” wil bewerkstelligen .

De PVV zal groot genoeg moeten worden om echte veranderingen door te kunnen voeren. Dat is in het belang van alle Nederlanders en niet alleen van de elite in de achtertuin van de premier.

Wij hopen dat u dat bij de komende verkiezingen voor ogen zult houden. Dan kunnen we eindelijk de valse profeten uit de Haagse tempel verjagen.

Woistjawelja - week 41

etkr headernieuwsbrief2 2

De gebeten hond

De afgelopen week is in de Eerste Kamer versneld een wetsvoorstel aangenomen dat regelt dat in Nederland buitenlandse huwelijken met jonge meisjes jonger dan 18 jaar niet meer worden erkend. Nu maar hopen dat deze wet in de praktijk ook daadwerkelijk zal worden nageleefd.

 

image

nieuwsbrief

Download hier ons Subsidieonderzoek

balk

PVV Boekhandel

Marked_for_death